Xem Phim Ảo Ảnh Tình Yêu - Trọn bộ, Tập cuối - Thái Lan 2021

Ảo Ảnh Tình Yêu
2021
Thái Lan
Ice Preechaya Pongthananikorn, Ken Phupoom Phongpanu, Wawwa Nichari Chokprajakchat, Kob Songsit Rungnopakunsi, Ann Siriam Pakdeedumrongrit, Mam Kathaleeya McIntosh
0

Phim Ảo Ảnh Tình Yêu kể về trong một lần uống say Chakree đã vô tình vào nhầm phòng của Sawaros người giúp việc trong nhà và làm cô ấy có thai. Vì có trách nhiệm với cái thai đó mà anh phải chia tay với bạn gái Monsicha – người mà anh yêu đã lâu.

Ảo Ảnh Tình Yêu kể về trong một lần uống say Chakree đã vô tình vào nhầm phòng của Sawaros người giúp việc trong nhà và làm cô ấy có thai. Vì có trách nhiệm với cái thai đó mà anh phải chia tay với bạn gái Monsicha – người mà anh yêu đã lâu.