Xem Phim Bước Chạy Tới Trái Tim - Trọn bộ, Tập cuối - Hàn Quốc 2020

Bước Chạy Tới Trái Tim
2020
Hàn Quốc
Im Shi Wan, Shin Se Kyung, Choi Soo Young, Kang Tae Oh, Cha Hwa Yun, Park Young Gyu
0

Phim Bước Chạy Tới Trái Tim kể về câu chuyện rẽ khỏi con đường định sẵn, ngôi sao điền kinh lần đầu tiên đi theo nhịp độ và cảm xúc của chính mình sau khi một người dịch phim bước vào cuộc đời anh.

Bước Chạy Tới Trái Tim kể về câu chuyện rẽ khỏi con đường định sẵn, ngôi sao điền kinh lần đầu tiên đi theo nhịp độ và cảm xúc của chính mình sau khi một người dịch phim bước vào cuộc đời anh.