Xem Phim Chỉ Vì Giây Phút Được Gặp Em - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2020

Chỉ Vì Giây Phút Được Gặp Em
2020
Trung Quốc
Cống Thần, Lục Nghị, Lý Nhất Đồng, Thi Thi
0

Phim Chỉ Vì Giây Phút Được Gặp Em kể về Hạ Nhiễm Nhiễm là con vịt xấu xí vất vả đuổi theo Lâm Hướng An. Tô Mạch là đóa hoa sen Lâm Hướng An luôn đặt trong tim. Năm năm sau Hạ Nhiễm Nhiễm trở thành vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Thiệu Minh Triết.

Chỉ Vì Giây Phút Được Gặp Em kể về Hạ Nhiễm Nhiễm là con vịt xấu xí vất vả đuổi theo Lâm Hướng An. Tô Mạch là đóa hoa sen Lâm Hướng An luôn đặt trong tim. Năm năm sau Hạ Nhiễm Nhiễm trở thành vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Thiệu Minh Triết.