Xem Phim Chung Cực Bút Ký - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2020

Chung Cực Bút Ký
2020
Trung Quốc
Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương, Lưu Vũ Ninh, Trương Minh Ân
0

Phim Chung Cực Bút Ký kể về câu chuyện vốn dĩ Ngô Tà chỉ thấy hứng thú với kinh nghiệm thực tế của chú ba, nhưng sau khi xem những cuộn băng cassette của chú mình, cậu lại phát hiện ra bản thân đã bị cuốn vào một âm mưu vô cùng lớn.

Chung Cực Bút Ký kể về câu chuyện vốn dĩ Ngô Tà chỉ thấy hứng thú với kinh nghiệm thực tế của chú ba, nhưng sau khi xem những cuộn băng cassette của chú mình, cậu lại phát hiện ra bản thân đã bị cuốn vào một âm mưu vô cùng lớn.