Xem Phim Gia Vị Cuộc Sống - Trọn bộ, Tập cuối - SCTV9 2021

Gia Vị Cuộc Sống
2021
Hong Kong
0

Phim Gia Vị Cuộc Sống xoay quanh Gia Lạc, Học Lễ, Phúc Sinh, Chỉ Nhân. Họ là những thành viên trong nhóm tám người còn lại cuối cùng của vòng loại. Khi được chia đội với nhau, họ cũng trở thành bạn bè. Văn Hi tình cờ gặp lại cha mình sau nhiều năm xa cách. Cô cũng phát hiện ra Chỉ Nhân.

Gia Vị Cuộc Sống xoay quanh Gia Lạc, Học Lễ, Phúc Sinh, Chỉ Nhân. Họ là những thành viên trong nhóm tám người còn lại cuối cùng của vòng loại. Khi được chia đội với nhau, họ cũng trở thành bạn bè. Văn Hi tình cờ gặp lại cha mình sau nhiều năm xa cách. Cô cũng phát hiện ra Chỉ Nhân.