Xem Phim Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2020

Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai
2020
Trung Quốc
Hà Hoa, Vương Nhuận Trạch, Phùng Lệ Quân, Chu Lệ Lam, Lưu Nhuệ, Liêu Ngạn Long, An Tiếu Ca
24 Tập
0

Phim Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai kể về Ninh Tu Duệ - Nhị điện hạ của Long tộc lén chạy lên bờ vui chơi, tình cờ chứng kiến nạn hạn hán nghìn năm hiếm thấy. Ninh Tu Duệ không nhớ tới lời dặn dò của cha, gọi mây ban mưa xuống, đồng thời giao vật chí bảo của Long tộc là vảy ngược cho một thiếu nữ.

Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai kể về Ninh Tu Duệ - Nhị điện hạ của Long tộc lén chạy lên bờ vui chơi, tình cờ chứng kiến nạn hạn hán nghìn năm hiếm thấy. Ninh Tu Duệ không nhớ tới lời dặn dò của cha, gọi mây ban mưa xuống, đồng thời giao vật chí bảo của Long tộc là vảy ngược cho một thiếu nữ.