Xem Phim Mạnh Lệ Quân - Trọn bộ, Tập cuối - SCTV9 2020

Mạnh Lệ Quân
2020
Hong Kong
0

Phim Mạnh Lệ Quân xoay quanh cô nàng Mạnh Lệ Quân (Diệp Tuyền), vốn là con gái của một vị quan liêm chính tên là Mạnh Sĩ Nguyên. Mặc dù có người cha nổi tiếng với học vấn uyên thâm nhưng Lệ Quân lại không được đi học bởi quan niệm của người xưa là con gái thì không nên học nhiều.

Mạnh Lệ Quân xoay quanh cô nàng Mạnh Lệ Quân (Diệp Tuyền), vốn là con gái của một vị quan liêm chính tên là Mạnh Sĩ Nguyên. Mặc dù có người cha nổi tiếng với học vấn uyên thâm nhưng Lệ Quân lại không được đi học bởi quan niệm của người xưa là con gái thì không nên học nhiều.