Xem Phim Nghiệp Sinh Tử Phần 2 - Trọn bộ, Tập cuối - THVL1 Việt Nam

Nghiệp Sinh Tử Phần 2
2021
Việt nam
Công Hậu, Hùng Minh, Thanh Hiền, Nguyệt Ánh, Thanh Thức
0

Phim Nghiệp Sinh Tử kể về mọi nghiệp báo trên đời đều được khơi nguồn từ lòng tham, tính sân si hay nỗi oán hận. Trong khi đó, phúc báo lại có được từ việc gieo trồng và tích cóp thiện duyên. Xin hãy lấy nhân - quả làm bảng chỉ đường cho từng hành động trong kiếp nhân sinh.

Nghiệp Sinh Tử kể về mọi nghiệp báo trên đời đều được khơi nguồn từ lòng tham, tính sân si hay nỗi oán hận. Trong khi đó, phúc báo lại có được từ việc gieo trồng và tích cóp thiện duyên. Xin hãy lấy nhân - quả làm bảng chỉ đường cho từng hành động trong kiếp nhân sinh.