Xem Phim Nguy Cơ Tiên Sinh - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2021

Nguy Cơ Tiên Sinh
2021
Trung Quốc
Đàm Trác, Huỳnh Hiểu Minh, Thái Văn Tịnh, Lâm Hựu Uy
0

Phim Nguy Cơ Tiên Sinh kể về Lâm Trung Thạc (Huỳnh Hiểu Minh) chuyển từ nghề truyền thông sang nghề quan hệ công chúng, làm việc cho một công ty quan hệ công chúng nổi tiếng Tế Cách, chuyên xử lý nguy cơ khủng hoảng.Anh làm việc không theo lẽ thường hành động khiến đối phương không ngờ tới.

Chọn tập

Nguy Cơ Tiên Sinh kể về Lâm Trung Thạc (Huỳnh Hiểu Minh) chuyển từ nghề truyền thông sang nghề quan hệ công chúng, làm việc cho một công ty quan hệ công chúng nổi tiếng Tế Cách, chuyên xử lý nguy cơ khủng hoảng.Anh làm việc không theo lẽ thường hành động khiến đối phương không ngờ tới.