Nhanh tay né tránh, cậu bé phi vọt ra đường thoát được cái chết

222