Xem Phim Song Yểu Ký - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2020

Song Yểu Ký
2020
Trung Quốc
Leo Li, Wen Sheng, Fu Shu Yang
0

Phim Song Yểu Ký vietsub kể về câu chuyện trong suốt 19 năm, Phùng Bảo nhiều lần cử vạn phu trưởng đến kinh thành nghe ngóng về tung tích của “Đại Âm Đồ Nhã”. Bọn họ đột nhập vào phủ Thụy Vương, xông thẳng đến chỗ Đại Âm Đồ Nhã.

Chọn tập

Song Yểu Ký vietsub kể về câu chuyện trong suốt 19 năm, Phùng Bảo nhiều lần cử vạn phu trưởng đến kinh thành nghe ngóng về tung tích của “Đại Âm Đồ Nhã”. Bọn họ đột nhập vào phủ Thụy Vương, xông thẳng đến chỗ Đại Âm Đồ Nhã.