Xem Phim Tân Bán Sinh Duyên - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2020

Tân Bán Sinh Duyên
2020
Trung Quốc
Lưu Gia Linh, Tưởng Hân, Trịnh Nguyên Sướng, Trâu Đình Uy
0

Phim Tân Bán Sinh Duyên lấy bối cảnh Thượng Hải thời chiến những năm 1930, phim khai thác mối tình bi thương giữa chàng quân nhân si tình Thẩm Thế Quân (Trịnh Nguyên Sướng) và tiểu thư Cố Mạn Trinh (Tưởng Hân).

Tân Bán Sinh Duyên lấy bối cảnh Thượng Hải thời chiến những năm 1930, phim khai thác mối tình bi thương giữa chàng quân nhân si tình Thẩm Thế Quân (Trịnh Nguyên Sướng) và tiểu thư Cố Mạn Trinh (Tưởng Hân).