Xem Phim Thanh Xuân Sáng Thể Kỷ - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2020

Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ
2020
Trung Quốc
Hoàng Cảnh Du, Ngô Cẩn Ngôn, Từ Lập, Tuyên Lộ, Tào Dục Thần
0

Phim Thanh Xuân Sáng Thể Kỷ kể về Tiền Hi Tây (do Ngô Cẩn Ngôn đóng), từ khi còn nhỏ cô được gửi đến ở nhà cậu ấm Đoàn Nhiên (Hoàng Cảnh Du đóng) , hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Tiền Hi Tây và Đoàn Nhiên cùng tiếp xúc và gia nhập vào ngành livestream.

Thanh Xuân Sáng Thể Kỷ kể về Tiền Hi Tây (do Ngô Cẩn Ngôn đóng), từ khi còn nhỏ cô được gửi đến ở nhà cậu ấm Đoàn Nhiên (Hoàng Cảnh Du đóng) , hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Tiền Hi Tây và Đoàn Nhiên cùng tiếp xúc và gia nhập vào ngành livestream.