Thợ cứu hỏa nhanh chân chạy thoát trước khi nhà sập

242