Xem Phim Tiểu Xá Đắc - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2021

Tiểu Xá Đắc
2021
Trung Quốc
Tưởng Hân, Tống Giai, Đồng Đại Vỹ, Lý Giai Hàng
0

Phim Tiểu Xá Đắc kể về Nam Lệ sầu lo vì thành tích học tập của con gái Hoan Hoan sụt giảm, bắt đầu hiểu được sự cần thiết của học thêm, từ đó Hoan Hoan phải bước đi trên con đường học thêm vất vả. Sau khi cả nhà trải qua bao nhiêu chuyện.

Tiểu Xá Đắc kể về Nam Lệ sầu lo vì thành tích học tập của con gái Hoan Hoan sụt giảm, bắt đầu hiểu được sự cần thiết của học thêm, từ đó Hoan Hoan phải bước đi trên con đường học thêm vất vả. Sau khi cả nhà trải qua bao nhiêu chuyện.