Tranh vào trạm BOT, ô tô tông thẳng vào trụ bê tông

230