Xem Phim Truyền Thuyết Mê Kông - Trọn bộ, Tập cuối - Thái Lan 2020

Truyền Thuyết Mê Kông
2020
Thái Lan
Pinky Savika Chaiyadej, Art Pasut Banyam, Mungkorn Paphawin Hongcheon, Fluke Jira Danbawornkiat
0

Phim Truyền Thuyết Mê Kong kể về hành trình phiêu lưu tìm về thành cổ Nakusa, một thành phố chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà không hề có bằng chứng chứng minh liệu nó có tồn tại thật sự hay không. Tương truyền thành phố được bảo vệ bởi 4 gia tộc Xà thần, đó là: Virupak Xà, Erapatha Xà, Chapphaya

Truyền Thuyết Mê Kong kể về hành trình phiêu lưu tìm về thành cổ Nakusa, một thành phố chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà không hề có bằng chứng chứng minh liệu nó có tồn tại thật sự hay không. Tương truyền thành phố được bảo vệ bởi 4 gia tộc Xà thần, đó là: Virupak Xà, Erapatha Xà, Chapphaya