Tường công trình bị sập khiến rác thải xây dựng tràn ra đường

115