Xem Phim Võ Đang Nhất Kiếm - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2021

Võ Đang Nhất Kiếm
2021
Trung Quốc
Sài Bích Vân, Ông Hồng, Vu Liễu Nhất, Lâm Y Đình
0

Phim Võ Đang Nhất Kiếm kể về Đệ tử tục gia của Võ Đang là Lam Kinh Sĩ và hiền thê bỏ trốn đến Liêu Đông. Không ngờ đến thủ hạ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Kim Đỉnh lại bày mưu hãm hãi phản đồ Võ Đang. Cả nhà Lam Kinh Sĩ bị tru di giết hại. Chỉ còn sót lại độc nhất đứa con trai Lam Ngọc Kinh.

Võ Đang Nhất Kiếm kể về Đệ tử tục gia của Võ Đang là Lam Kinh Sĩ và hiền thê bỏ trốn đến Liêu Đông. Không ngờ đến thủ hạ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Kim Đỉnh lại bày mưu hãm hãi phản đồ Võ Đang. Cả nhà Lam Kinh Sĩ bị tru di giết hại. Chỉ còn sót lại độc nhất đứa con trai Lam Ngọc Kinh.